Počet položek: 0 0,- CZK
Barvy a laky PLUS
Dodáváme barvy, laky, napouštěcí oleje, olejové lazury, brusivo, štětce mycí pasty na ruce a stříkací techniku.

Stabilizátor dřevního ligninu - blokátor žloutnutí dřeva

BBB stabilizátor dřevního ligninu velmi významně oddaluje a zpomaluje proces tmavnutí, žloutnutí, příp. šednutí dřeva v interiéru. Tento destrukční proces je způsoben fotooxidací dřevního ligninu. Předúprava dřeva BBB Stabilizátorem dřevního ligninu poskytuje dřevu dlouholetou ochranu proti působení UV záření. Jeho účinky jsou nejvíce zřetelné na světlých površích jehličnatých dřevin.

Přípravek je určen pro ošetření interiérového dřevěného vybavení. Aplikuje se na čistý, čerstvě zabroušený dřevěný povrch, jakožto předpříprava před hlavní povrchovou úpravou transparentními a polotransparentními nátěrovými hmotami (olejem, lazurou, nebo lakem).

 
Schuller-štětec-ALLROUND-FS-100mm
Profesionální štětec pro aplikace řídkých nátěrů, ergonomický, dřevěná rukojeť
Dostupnost: skladem
Cena bez DPH:121,49 CZK
Cena s DPH147,00 CZK
 
Stabilizátor dřevního ligninu (1L)
předúprava dřeva před nátěrem - brání tmavnutí, žloutnutí a šednutí dřeva
Dostupnost: skladem
Cena bez DPH:314,88 CZK
Cena s DPH381,00 CZK
 
Stabilizátor dřevního ligninu (5L)
předúprava dřeva před nátěrem - brání tmavnutí, žloutnutí a šednutí dřeva
Dostupnost: skladem
Cena bez DPH:1 324,79 CZK
Cena s DPH1 603,00 CZK
Stabilizátor dřevního ligninu (20L)
předúprava dřeva před nátěrem - brání tmavnutí, žloutnutí a šednutí dřeva
Dostupnost: na objednávku 1 týden
Cena bez DPH:4 800,00 CZK
Cena s DPH5 808,00 CZK

Mnoho profesionálních designerů hledá způsob, jak zajistit (stabilizovat) původní odstín dřeviny na dobu, co možná nejdelší.

Je všeobecně známo, že barevně pigmentované nátěrové hmoty pomáhají účinně v zachování barevného vzhledu dřevěných výrobků. Jsou ale případy, kdy máme tak nádhernou dřevinu, že ji nechceme nijak modifikovat barevným nátěrem. Chceme ji mít v přirozené podobě. Příkladem jsou dřevěné obklady stěn v interiéru, schody, dřevěné podklahy, nábytek, atp.

Všechny tyto dřevěné předměty trpí barevnou změnou, která je důsledkem působení UV záření na dřevní hmotu. O negativním vlivu UV záření se hovoří dosti často, ale málokdo Vám je schopen dát jasnou odpověď na otázku:

"Co vlastně to UV záření se dřevem provádí?"

Pokud si dokážeme tuto otázku zodpovědět, pak můžeme přemýšlet nad opatřením, které umožní dřevu udržet si svou původní barvu déle.

Pokusím se co nejstručněji odpovědět. Abych trochu osvětlil, co vlastně to UV záření provádí, dovolím si malinko teorie.

Na dřevo působí řada destruktivních činitelů. My se nyní zaměříme na to, proč dřevo tmavne, žloutne, někdy hnědne, případně šedne. Nejzásadnějším důvodem tohoto procesu je fotooxidace dřevního ligninu.

Co je to dřevní lignin?

Lignin je důležitou stavební složkou dřeva, která zabezpečuje dřevnatění jeho buněčných stěn. Zdřevnatělé buňky jsou tvořeny buněčnou stěnou a buněčnou dutinou. Představme si pro názornost dřevěný kmen stromu jako svazek slámek (brček). Každé z brček má svou dutinu, každé má svou stěnu. Brčka nejsou těsně přitisknuta k sobě. Je mezi nimi jakási měkká, porézní hmota, která je vzájemně drží při sobě. Odborně se této hmotě (můžeme si ji představit, jako maltu, nebo tmel) říká střední lamela. Střední lamela tedy spojuje (drží při sobě) svazek našich brček (buněčné stěny + buněčné dutiny). Tato střední lamela je ze 70% hmotnostních tvořena ligninem. Ligninu je ve dřevě obecně 25-35% hmotnostních. Více lidgninu je ve dřevinách jehličnatých stromů, méně ligninu je u listnatých dřevin.

Lignin díky své struktuře velmi dobře absorbuje UV záření. Toto absorbované záření pak iniciuje oxidaci ligninu, která vede k odbourávání ligninu na středně, či až nízkomolekulární produkty. Vizuálně se fotooxidace ligninu projevuje barevnými změnami (žloutnutím, hnědnutím) a zdrsněním povrchu dřeva.

V případě, kdy se jedná o dřevo v exteriéru, které není ošetřeno vhodným nátěrem, dochází při fotooxidaci ligninu a současném působení dešťové vody k vyplavování žlutých a hnědých korozních produktů na povrch dřeva. Na povrchu dřeva se pak utváří nerozpustná vrstva, zbarvená šedě. Tato vrstva je odolná vůči další korozi vlivem UV záření. Dřevní povrch si tak sám vytváří ochranný obal. Několik milimetrů pod šedou vrchní vrstvou je složení vnitřních vrstev dřeva podobné, jako u nekorodovaného dřeva.  

V případě, že nám zažloutlý, zatmavlý, či zašedlý povrch nevyhovuje, je vhodné posílit odolnost ligninu, vůči účinkům UV záření.

Jak posílit odolnost dřevního ligninu?

V interiéru je velmi vhodné použít přípravek: BBB Stanilizátor dřevního ligninu.

Pro UV ochranu dřevěných výrobků někdy nestačí použít pouze vrchní nátěry s UV absorbčními přísadami.

Jak bylo uvedeno výše, jehličnaté dřeviny obsahují ligninu více, proto jsou náchylnější ke žloutnutí, hnědnutí, zkrátka jsou náchylnější k fotooxidaci.

Obdobně musíme uvažovat u dřevěných výrobků, kde upřednostňujeme bezbarvou povrchovou úpravu, případně u ploch, které mají vypadat dlouho svěží, lehce zabělené a žloutnocí dřevní podklad by tento záměr zničil.

V takových případech je nutno chránit dřevo nejen vnější ochrannou nátěrovou hmotou, ale také aplikovat ochranu vnitřní struktury dřeva (posílení odolnosti dřevního ligninu).

Právě pro tuto vnitřní ochranu byl vytvořen přípravek BBB stabilizátor dřevního ligninu.

 

Stabilizátor dřevního ligninu

prezentujeme jej ve 2 provedeních:

A) V interiéru - samostatný předpřípravný nátěr - BBB stabilizátorem dřevního ligninu rozpuštěným ve vodě.

B) V exteriéru  - napuštění dřeva vhodnou základní nátěrovou hmotou - impregnačním olejem, který stabilizátor ligninu obsahuje - například BSP napouštěcí olej.

 

V oblasti ochrany zdraví mohou být naši uživatelé při použití BBB stabilizátoru dřevního ligninu bez obav, protože koncentrace účinných látek ve směsi je z hlediska zdravotního a bezpečnostního zařazení příznivá: 

Směs není klasifikovaná jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.