Počet položek: 0 0,- CZK
Barvy a laky PLUS
Dodáváme barvy, laky, napouštěcí oleje, olejové lazury, brusivo, štětce mycí pasty na ruce a stříkací techniku.

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) vysoce krycí barva, odolná povětrnostním vlivům, na dřevo, kov a neutrální kámen 127 Přírodní bílá

vysoce krycí, odolný lak v10-ti barevných variantách do exteriéru i interiéru

kliknutím zvětšíte
LEINOS 840 - 127 Přírodní bílá
LEINOS 840 - 127 Přírodní bíláLEINOS 840 Krycí lak do interiéru i exteriéru (2,5L)LEINOS 840 - ČernáLEINOS 840 - 221 ŽlutáLEINOS 840 - 356 Severská červenáLEINOS 840 - 612 Jedlově zelenáLEINOS 840 - 508 ModráLEINOS 840 - 733 Antracitově šedáLEINOS 840 - 719 Světle šedáLEINOS 840 - 403 Holubí modráLEINOS 840 - 614 Listová zelená
Vyberte variantu:
Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
ks

Kód:L-840.127-002500
Výrobce:LEINOS
Cena s DPH : 3 146,00 CZK
Cena bez DPH : 2 600,00 CZK
DPH:21 %
Dostupnost:skladem ( 127 Přírodní bílá )
Hmotnost: 2.5 kg
Obsah balení:: 2.5 L
Přípravky pro dřevěné podlahy a nábytek - interiér - Laky a lazury a barvy do interiéru

LEINOS 840 - Krycí lak

LEINOS 840 je vysoce krycí dekorativní lak, který je odolný vůči povětrnostním vlivům. Lze jej použít v interiéru i exteriéru. Lak je vhodný na dřevo, kov, kámen a dokonce i radiátory (bílý krycí odstín). Nedoporučujeme jím natírat podlahy a nevhodný je pro přímé nátěry na pozinkované povrchy a eloxovaný hliník.

Charakteristika

Zcela charakteristický je pro tento lak jeho hedvábný lesk. Produkt neobsahuje biocidy, je zcela bez aromat a vyznačuje se nízkým žloutnutím, proto je vhodný také pro nátěr radiátorů.

Výhody

Pokud pod lak LEINOS 840 použijete speciální, vysoce adhezní nátěr LEINOS 810 Základní barva, zvýšíte přilnavost k podkladu i mechanickou odolnost celého ochranného systému. Právě proto je krycí lak LEINOS 840 vhodný zejména pro nátěr oken a dveří.

Doporučujeme jej zejména pro nátěr zahradního nábytku, altánů, podhledů, plotů, přístřešků na auto, palisád nebo třeba venkovních bran a branek.

Při aplikaci zjistíte, že s krycím lakem LEINOS 840 velmi snadno pracuje a navíc tento lak skvěle kryje nejenom rovné povrchy, ale i hrany. Vytváří odolný povrch, proto je velmi vhodný na ošetření vodorovných ploch na povětrnostním působení, jako jsou zábradlí, sedací plochy laviček, zahradní stoly, atp.

Složení - LEINOS 840 krycí lak 

 • pojiva na bázi rostlinného oleje

 • alifatické uhlovodíky

 • oxid titaničitý (v závislosti na barvě)

 • anorganické/organické pigmenty (v závislosti na barvě)

 • minerální plniva

 • sušidla.

Obsah VOC tohoto výrobku činí max. 320 g/l. Limitní hodnota EU činí max. 400 g/l (kategorie E od 2010).

Barevný odstín

 • 127 bílá

 • 913 černá

 • 733 antracitově šedá

 • 719 světle šedá

 • 612 jedlově zelená

 • 403 holubí modrá

 • 356 severská (nordická) červená

 • 221 žlutá

 • 508 modrá

 • 614 listová zelená

Všechny tyto barvy lze vzájemně mezi sebou míchat. Každý odstín je hedvábně lesklý a vysoce krycí.

Aplikace

Impregnované dřevěné povrchy, nebo nesavé povrchy z exotického dřeva, případně kamene, keramiky, či kovu ošetřete základním nátěrem LEINOS 810, který je vysoce přilnavou, bílou, základní barvou.

Základní barva dokonale vyplní a barevně sjednotí podklad nátěrového systému. Základní barvu LEINOS 810 ponechejte proschnout 24 hodin (v dobře větraném prostoru) a následně jej lehce zabrousíte brusivem o zrnitosti P150-P180.

Finální úpravu dokončíte vrchním, krycím lakem LEINOS 840 ve zvoleném odstínu. Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy krycího laku s jemným mezibroušením P180. Olejový krycí lak vyžaduje pro úplné vytvrzení delší čas a dobré větrání. Po 2-3 týdnech uvidíte konečný pololesklý efekt.

Všechny použité nátěrové hmoty před použitím i v průběhu natírání řádně promíchejte. Natírat můžete štětcem, válečkem a lze použít i stříkací pistoli. Teplota okolního vzduchu a natíraného povrchu by při natírání a schnutí neměla poklesnout pod 15°C, aby byl zajištěn perfektní rozliv krycího laku.

Pokud natíráte kámen, keramiku, nebo kovové plochy, doporučujeme povrch nejprve odmastit, dále ošetřit základní barvou LEINOS 810, která jednak vytvoří adhezní můstek na podkladu, jednak vyplní drobné nerovnosti v podkladu. Následně ochranný systém zakončete 2 vrstvami krycího laku LEINOS 840 ve vybraném odstínu.

Pro povrchy z běžně používaných evropských dřevin doporučujeme nejprve důkladné přebroušení, aby byla zajištěna savost povrchu.

TIP: Praktická poznámka k použití dubového dřeva

Dubové dřevo je mírně problematické v souvislosti s použitím nátěrů v exteriéru. Pro zajištění precizní přilnavosti nátěrů, je vhodné dodržovat zásadu, že impregnace, případně jiné operace (moření, lepení) je nezbytné provádět nejpozději 2 hodiny od přebroušení. V praxi to znamená, že broušení dřeva probíhá třeba dříve, ale těsně před aplikací impregnace je vhodné povrch lehce zabrousit, aby byla s jistotou odstraněna neviditelná vrstvička oxidace, která by výrazně mohla snížit přilnavost nátěrových hmot (to se projeví až později, když působí povětrnostní vlivy).

Následně je dřevo vhodné ošetřit olejovou impregnací. Tím dosáhnete rovnoměrné savosti povrchu dřeva, spotřebujete méně základního nátěru, i krycího laku. V tomto případě tedy použijte v exteriéru LEINOS 150 Základní olej + LEINOS 810 Základní barva + LEINOS 840 Krycí lak. V interiéru můžete namísto LEINOS 150 použít Tradiční lněnou fermež.

Mezi základní barvou a vrchním emailem dřevo přebruste brusivem o zrnitosti P150-P180. Vrchní krycí lak LEINOS 840 aplikujte ve 2 vrstvách. Doporučujeme provést mezi jednotlivými vrstvami krycího laku mezibroušení brusivem o zrnitosti P180. Výsledek bude mechanicky odolný a hedvábně lesklý.
 

Pro nové dřevěné povrchy z exotických dřevin není třeba aplikovat olejovou impregnaci, protože tyto povrchy jsou nesavé. Tím větší význam má ale aplikace základní barvy LEINOS 810, která vytvoří adhezní můstek mezi nesavým exotickým dřevem a krycím lakem.

Základní barvu je vhodné opět nechat dobře proschnout, následně lehce zabrousit brusivem P150-P180. Dokončení finálního povrchu pak už provedete 2 vrstvami krycího laku LEINOS 840 s lehkým mezibrusem P180.

Balení a spotřeba

 • Balení 0,75 l (obsah balení vystačí na ošetření cca 9 m² v jedné vrstvě nátěru)

 • Balení 2,5 l (obsah balení vystačí na ošetření cca 29,5 m² v jedné vrstvě nátěru)

Skladování

Uzavřený produkt vydrží skladování nejméně 2 roky. Skladujte na suchém místě při teplotě v rozmezí +5°C až 25°C. Udržujte skladované barvy v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla.

Čistící prostředky

K čištění nářadí použijte originální ředidlo LEINOS 200.

Na ruce doporučujeme použít holandskou kosmetiku Americol Hand Cleaner Yellow.

Bezpečnostní upozornění

GISCODE: BSL10

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje cobalt octoate. Může vyvolat alergickou reakci. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Likvidace

 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pracovní materiály napuštěné produktem, jako např. čisticí hadry, houbičky, brusný prach apod. s nezaschlým olejem, uchovejte neprodyšně uzavřené v kovových nádobách nebo ve vodě, a poté zlikvidujte. V jiném případě existuje nebezpečí samovznícení z důvodu obsahu rostlinného oleje. Samotný produkt není samozápalný. Během schnutí dbejte o dostatečnou ventilaci. Z důvodu použitých přírodních surovin se může vyskytovat zápach typický pro tento druh výrobku. Při použití stříkacích pistolí noste schválenou ochranu dýchacích cest. Při broušení noste masku chránící proti jemnému prachu!  

 

Varianty zboží - LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) vysoce krycí barva, odolná povětrnostním vlivům, na dřevo, kov a neutrální kámen

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 127 Přírodní bílá

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
127 Přírodní bílá
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 913 Černá

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
913 Černá
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 221 Žlutá

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
221 Žlutá
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 356 Severská červená

Tester - skleněná lahvička (30ml) se šroubovým uzávěrem
356 Severská červená
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 612 Jedlově zelená

612 Jedlově zelená
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 508 Modrá

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
508 Modrá
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 733 Antracitově šedá

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
733 Antracitově šedá
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 719 Světle šedá

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
719 Světle šedá
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 403 Holubí modrá

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
403 Holubí modrá
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) 614 Listová zelená

Lakovka (750ml) se vtlačovacím víčkem
614 Listová zelená
Cena bez DPH:2 600,00
Cena s DPH:3 146,00

Související zboží - LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) vysoce krycí barva, odolná povětrnostním vlivům, na dřevo, kov a neutrální kámen

Schuller - Pološtětka pro olejové nátěry dřeva
pro ochranné olejové nátěry dřeva (variabilně rovná nebo lomená rukojeť pro tentýž ...
Dostupnost: skladem
Cena bez DPH:121,49 CZK
Cena s DPH147,00 CZK
Štětec plochý univerzální 50mm ALLROUND
spolehlivý stětec pro široké spektrum nátěrových hmot
Dostupnost: skladem
Cena bez DPH:69,42 CZK
Cena s DPH84,00 CZK
 
Stabilizátor dřevního ligninu (5L)
předúprava dřeva před nátěrem - brání tmavnutí, žloutnutí a šednutí dřeva
Dostupnost: na objednávku 1 týden
Cena bez DPH:1 324,79 CZK
Cena s DPH1 603,00 CZK

Potřebujete poradit ? LEINOS 840 Krycí lak (2,5L) vysoce krycí barva, odolná povětrnostním vlivům, na dřevo, kov a neutrální kámen

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Vložit komentář

Jméno
Email ( email není zveřejněn )
Váš příspěvek   ( Fotky můžete vložit po odeslání příspěvku. )
opiště kód
antispam
     Více informací

Pošlete odkaz svému známénu

Vaše jméno
Váš email
Email Vašeho známého
Opište kód z obrázku antispam